RUSZYŁY AKREDYTACJE NA 57KST!

RUSZYŁY AKREDYTACJE NA 57KST!

REGULAMIN przyznawania akredytacji dziennikarskich na 57. edycję Kaliskich Spotkań Teatralnych 

AKREDYTACJE DZIENNIKARSKIE

 1. Akredytacje dziennikarskie są płatne 20 zł za spektakl, imienne i przyznawane czynnym zawodowo dziennikarzom. 
 2. Media patronackie obowiązuje pierwszeństwo w przyznawaniu akredytacji dziennikarskich oraz opłata w wysokości 1 zł za spektakl.
 3. Akredytacja uprawnia do wejścia na wybrane wydarzenia zaznaczone w formularzu akredytacyjnym lub na wskazane przez organizatora wydarzenia oraz próby. 
 4. Akredytacje są ważne wyłącznie z dowodem tożsamości. Akredytacje będące w posiadaniu osób trzecich, nieupoważnionych, uważa się za nieważne.
 5. Aby otrzymać akredytację, należy wypełnić WNIOSEK AKREDYTACYJNY zamieszczony na stronie internetowej: 57kst.prowly.com. Wypełniony formularz należy przesłać pocztą elektroniczną na adres: paulina.czapiewska@highlite.pl nie później niż do 7.05.2017 (niedziela).
 6. Akredytacje będą potwierdzane przez Biuro Prasowe Kaliskich Spotkań Teatralnych drogą mailową nie później niż 5 dni przed datą wybranego spektaklu.
 7. Akredytacje będą wydawane w dniu wydarzenia przy wejściu na imprezę w punkcie MEDIA.
 8. Liczba akredytacji jest ograniczona.

FOTOAKREDYTACJE

 1. Fotoreporter zobowiązuje się dostosować do dyspozycji kierowanych do niego przez przedstawiciela Biura Prasowego i zasad fotografowania obowiązujących na wydarzeniach. Dyspozycje zostaną przesłane przez rzecznika prasowego festiwalu drogą mailową lub uzgodnione telefonicznie.
 2. Obowiązuje całkowity zakaz robienia zdjęć w trakcie spektaklów. Zdjęcia mogą być robione tylko i wyłącznie na wydarzeniach i próbach prasowych wyznaczonych przez organizatora.
 3. Wejście na wybrane wydarzenie Kaliskich Spotkań Teatralnych odbywa się poprzez okazanie dowodu osobistego po wcześniejszej rejestracji za pośrednictwem WNIOSKU AKREDYTACYJNEGO.
 4. Akredytacje będące w posiadaniu osób trzecich, nieupoważnionych, uważa się za nieważne.

PRZYZNAWANIE AKREDYTACJI PRASOWYCH I FOTOAKREDYTACJI

 1. Każdej Redakcji przysługują akredytacje maksymalnie dla 2 dziennikarzy. 
 2. Każdej Redakcji przysługuje tylko jedna akredytacja dla fotoreportera. 
 3. O przyznaniu akredytacji decyduje Biuro Prasowe, ale z uwagi na ograniczoną liczbę miejsc na wydarzenia, głównym czynnikiem wpływającym na decyzję będzie kolejność nadsyłanych wniosków oraz zobowiązania patronackie.

Kopiuj tekst

Udostępnij

Załączniki

Pobierz wszystkie

WNIOSEK_AKREDYTACYJNY_57KST.pdf

pdf | 385 KB

Pobierz
WNIOSEK_AKREDYTACYJNY_57KST.docx

docx | 57,8 KB

Pobierz
Powiązane artykuły
57KST// dzień 9. // 21-05-2017

Fotorelacja z ostatniego dnia 57. edycji Kaliskich Spotkań Teatralnych.
Znamy zwycięzców 57. Kaliskich Spotkań Teatralnych

W niedzielę (21 maja) zakończyła się 57. edycja najstarszego festiwalu teatralnego w Polsce. Przez 9 dni widzowie mieli możliwość obejrzenia 13 przedstawień najlepszych zespołów teatralnych z całego kraju, a także wzięcia udziału w licznych wydarzeniach dodatkowych. Grand Prix jury profesjonalnego otrzymał zespół aktorski spektaklu „Wszystko o mojej matce” w reż. Michała Borczucha, natomiast jury społeczne nagrodziło aktorki występujące w przedstawieniu „Żony stanu, dziwki rewolucji, a może i uczone białogłowy” w reż. Wiktora Rubina.
WERDYKT JURY 57. KALISKICH SPOTKAŃ TEATRALNYCH – FESTIWALU SZTUKI AKTORSKIEJ

Jury z satysfakcją i radością podkreśla przemyślaną i przejrzystą kompozycję całego programu festiwalu. Zestawienie zaproponowane przez kuratorów – Weronikę Szczawińską i Grzegorza Reske – pozwala zobaczyć najciekawsze kierunki rozwoju współczesnej sztuki aktorskiej, wykraczające poza ramy nawykowo przyjętej teatralności, testującej nośność i skuteczność różnorodnych konwencji i technik, zaczerpniętych również z innych obszarów sztuki i humanistyki. Szczególnie wyraźnie widoczna jest tendencja do zmiany relacji w procesie pracy nad spektaklem, zmierzająca w kierunku kreacji zbiorowej i zawieszenia tradycyjnych hierarchii.
57KST// dzień 8. // 20-05-2017

Fotorelacja z ósmego dnia 57. edycji Kaliskich Spotkań Teatralnych.

PROGRAM 57.KST

FESTIWAL SZTUKI AKTORSKIEJ (13-21 MAJA)